Nem kell szochót fizetniük a gyet mellett dolgozóknak (forrás:Adózóna)

A gyermeknevelési támogatás mellett személyesen folytatott egyéni és társas vállalkozói tevékenység pozitív diszkriminációjára vonatkozó javaslatokat a T/10238. számú törvényjavaslat 58. és 63. §-ai tartalmazzák.

Az 58. § a szociális hozzájárulási adó szabályait is tartalmazó 2011. évi CLVI. törvény 458. §-a (1) bekezdés b) pontjának olyan módosítására tesz javaslatot, amely szerint a gyermeknevelési támogatás folyósításának időtartama alatt személyesen folytatott egyéni vagy társas vállalkozói tevékenység nem érinti az ellátásban részesülőnek a szociális hozzájárulási adó minimum megfizetése alóli mentességét.Kinek jár a gyet avagy kire vonatkozik az új szabályozás? Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, vagy nevelőszülő, illetve gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. Ez a támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár, amely mellett heti 30 órát meg nem haladó időtartamban (illetve otthoni munkavégzés esetén időkorlátozás nélkül) lehet dolgozni.
Ha a gyermeknevelés támogatásban részesülő személy egyéni vagy társas vállalkozóként dolgozik, akkor köteles havonta legalább a minimálbér (jelenleg havi 98 ezer forint) után 10 százalék nyugdíjjárulékot, valamint legalább a minimálbér másfélszerese után 8,5 százalék egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot és a minimálbér 112,5 százaléka után 27 százalék szociális hozzájárulási adót fizetni. Ha a tevékenység legalább középfokú végzettséget igényel, a garantált bérminimumot (jelenleg havi 114 ezer forintot) kell alapul