Kötelező tőkeemelés Kft-k esetében

A március 15-én hatályba lépő új Polgári törvénykönyv egyik nagyon fontos változása, hogy az eddigi 500 ezer forint helyett 3 millió forint törzstőkével kell rendelkezniük azoknak, akik korlátolt felelősségű társaságot (kft.) szeretnének alapítani.

Türelmi idő – korlátozással
A már működő társaságoknak azonban két éves türelmi időt biztosítanak, azaz legkésőbb 2016. március 15-ig kötelesek megemelni a törzstőkéjüket hárommillió forintra. A tőkeemelés azonban 2014. március 15. után rögtön esedékessé válik, ha valaki társasági okiratot módosít és nyújt be a Cégbíróságra.

Hogyan lehet végrehajtani a tőkeemelést?
A törzstőke emelése történhet a tagok pénzbeli hozzájárulásán kívül korábban eredménytartalékba helyezett eredmény terhére is, tehát a kft. saját nyereségéből is tőkét emelhet, illetve lehetőség van a tagok részéről nem pénzbeli, apporttal történő törzstőke-emelésre is.

Azok a cégek, amelyek nem hajtják végre a kötelező törzstőke-emelést, vagy nem alakulnak át bt.-vé, kkt.-vé, törvényességi felügyeleti eljárásra, bírságra, akár végleges törlésre számíthatnak.