Fokozott figyelmet kell fordítani az ügyfélkapura

A hivatalból induló eljárások közül elsőként, július 1-től az ellenőrzési eljárásoknál lesz mód az adóügy elektronikus úton történő megindítására – írja blogbejegyzésében az RSM DTM.

Mindez úgy fog történni, hogy erről az érintett adózó nem feltétlen fog tudni, hiszen akár egy több évvel ezelőtt adott meghatalmazás miatt nem lesz szükség arra, hogy az adózó tudomást szerezzen az ellenőrzés megindulásáról, mert elégséges lesz, ha a könyvelője tudni fog róla.

Hogyan lehetséges ez? :

Az eljárási törvény év közben hatályba lépő változása értelmében lehetővé válik a megbízólevélnek az elektronikus úton történő kézbesítése, ami gyakorlati értelemben a megbízólevél értesítési tárhelyen történő elhelyezése.

Kérdés, hogy a 2014. július 1-től miként kell majd értelmezni a megbízólevél átvételét:
• a bejelentést követő jogszabályi változás alapján újonnan elérhető elektronikusan intézhető adóügyként, vagy
• egy eljárási részcselekményként, amely nem értelmezhető elkülönült adóügyként, aminek következtében erre az „ügyfajtára” nem lehet meghatalmazást adni?
A kérdés és az arra adandó válasz abból a szempontból sem mindegy, hogy azokban az esetekben, amikor a T180-as bejelentés nem meghatározott beadványok benyújtására szól és nem törvényes képviselő jár el, fűződhet-e fontos joghatás a megbízólevél értesítési tárhelyen történő elhelyezéséhez és az átvételéhez. A válasz valószínűleg nagyon le fog egyszerűsödni, ha az ominózus bejelentő kiegészül egy olyan ponttal, hogy a meghatalmazás kiterjed, vagyis kiterjeszthető a megbízólevelek elektronikus úton történő átvételére.
Amennyiben így lesz, minden olyan vállalkozásnál, ahol az adóügyek elektronikus intézéséhez korábban egy mindenre kiterjedő meghatalmazás született, elviekben számítani lehet arra, hogy az ellenőrzést az új szabályok adta lehetőséggel élve indítja meg a NAV.

Ezek után csak az a kérdés maradt, hogy kinek is jó mindez?

A NAV-nak biztos nem, hiszen még ha sikeresen ki is küldi a megbízót elektronikusan, az értesítőlevelet az ellenőrzés megkezdéséről továbbra is postai úton fogja kézbesíteni az adózóknak, mert elektronikusan csak a megbízólevél lesz átadható. Annak közlésére, hogy mikor, hol, milyen dokumentumok bekérésével kezd majd az adóhatóság neki az ellenőrzésnek, hivatalosan továbbra is a hagyományos postai úton kézbesített vagy személyes átadott levél fog szolgálni.

Így a megbízólevél elektronikus úton történő átadása kizárólag az ellenőrzésre nyitva álló határidő számítását fogja megindítani, egyéb érdemi ügyintézésre nem fog lehetőséget biztosítani, mivel eseti meghatalmazás hiányában a megbízólevelet átvevő személy az ellenőrzési ügyben a postás szerepénél többet nem tölthet be.

Ezek után jogosan vethető fel a kérdés, hogy akkor miért is van erre szükség, ha az ellenőrzések hatékonyságának növekedése egyáltalán nem várható az új jogszabályi rendelkezés hatálybalépését követően.

Az eltűnt, az adóhatósággal nem együttműködő adózói kör az új szabály hatására sem lesz könnyebben elérhető. A bevallás benyújtásában résztvevők továbbra sem fognak több felelősséggel tartozni a bevallás tartalmi helyességéért, illetve egyéb, az adózót terhelő mulasztásokért.

Az önellenőrzésekre vonatkozó szabályokat nézve az adózók sem profitálhatnak a jogszabályváltozásból. Még ha megbízólevelet is kap a KR-en keresztül valaki, amennyiben az „Értesítés – intézkedés” megjelöléssel érkezik majd, még nem fogja biztosan tudni, hogy melyik adónemet, milyen időszakra, milyen ellenőrzési típussal kívánja vizsgálni az adóhatóság, egy önellenőrzés azonnali elvégzése nem biztos, hogy nem több bajjal, mint haszonnal járna.
Várhatóan az adóhatóság ezzel az új lehetőséggel nem fog azonnal élni és nem kezdődnek tömegesen adóvizsgálatok megbízólevelek elektronikus úton történő átadásával. A későbbi bonyodalmak elkerülése érdekében azonban mindenkinek érdemes megnézni, hogy annak idején pontosan mire is adott meghatalmazást. Mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy rendet rakjon saját háza táján, ha nem akarja, hogy az ellenőrzés megkezdése idegen kezekbe kerüljön; a meglévő meghatalmazásokat érdemes módosítani, illetve a már megszűnt meghatalmazásokat hivatalosan is bejelenteni.

Az adóhatóságnak sem lesz könnyű minden adózónál körültekintően megvizsgálni, hogy az érvényes T180-as bejelentés(ek) mögötti meghatalmazás lehetőséget ad-e egyáltalán arra, hogy a megbízólevelet az elektronikus tárhelyre küldve juttassa el az adózó részére.

Azonban ha a fentebb említettek értelmében minimalizáljuk annak kockázatát, hogy a hatóság az elektronikus eljárás keretében tudjon adóellenőrzés alá vonni bennünket, továbbra is kérdés marad, hogy fűződhet-e fontos joghatás a megbízólevél értesítési tárhelyen történő elhelyezéséhez és átvételéhez. Amennyiben igen, számítani lehet arra, hogy az ellenőrzést az új szabályok adta lehetőséggel élve indítja meg a NAV.

Bezár