<strong>EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS</strong>

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS

Minimálisan kifizetendő bérek az egyszerűsített foglalkoztatás keretében 2023.01.01-től:

– minimálbér (1 334 Ft/óra) 85%-a, azaz 1 134 Ft/óra

– szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum (1 704 Ft/óra) 87%-a, azaz 1 483 Ft/óra.

Mentesített keretösszeg 2023.01.01-től

A napi minimálbér illetve garantált bérminimum 130%-a.

Minimálbér esetén: 13.871.-

Garantált bérminimum esetén: 17.719.- Ft.

A közteher mértéke:

a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként:

– mezőgazdasági idénymunka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5%-a, azaz 1.160 Ft,

– turisztikai idénymunka esetén a hónap első mapján érvényes miniálbér 0,5%-a, azaz 1.160.-Ft,

– alkalmi munka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 1%-a, azaz 2.320.- Ft,

– filmipari statiszta esetén a minimálbér 3%-a, azaz 6.960.- Ft./fő/nap.

A 197/2022. Korm.rend. (Közlöny 93.szám) szerint a fizetendő közterher, a rendelet szöveg szerint „…azzal, hogy a mértékét száz forintra kerekítve kell meghatározni.” (10.§. c pontja).

Az Efo. tv. szabályai szerint létesített munkaviszonyban foglalkoztatottnak a munkáltató által egy napi munkáért kifizetett munkabérből a minimálbér napi összegének kétszeresét meghaladó mértékű kifizetés a jövedelem megállapításakor költségként nem vehető figyelembe, illetve az nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségnek, ráfordításnak.

Ez az összeg 2023-ban: napi max. 21.340.- Ft.

Bezár